Bibliografia

 Història de la indústria rajolera a Regencós

  • Poble de rajolers. Història de la indústria rajolera a Regencós

Serra Mayoral, Carles – Ferrer Plana, Joan

Ajuntament de Regencós

Palafrugell

Any 2002

96 pàgines

 

  • Garbell

Revista del poble de periodicitat quadrimestral.

 

  • Butlletí Municipal

Butlletí Muncipal de periodicitat semestral.