Equip de govern

Josep Fontanillas i Picamal (PDeCAT)

Alcalde. Presidència, Governació, Urbanisme i Benestar Social.

 

Mª Pilar Pagès i Andrés (ERC)

1a Tinent d’Alcalde. Regidora d’Hisenda, Personal, Règim Intern i Sanitat.

 

Pere Esteve i Coll (ERC)

2n Tinent d’Alcalde. Regidor d’Obres Públiques, Serveis, Medi Ambient i Agricultura.

 

Enric Torras i Abarca (PDeCAT)

Regidor de Cultura, Educació i Esport.

 

David Geli i Pruneda (ERC)

Regidor de Festes i Joventut.