Projectes d’obra municipal

PROJECTE DE REFORMA DE LA COBERTA DE LA SALA POLIVALENT

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en sessió ordinària celebrada el 29 de març de 2022, el Projecte de reforma de la coberta de la Sala Polivalent. Podeu consultar-lo aquí.