Servei de deixalleria mòbil

Servei de la deixalleria mòbil a l’aparcament del Centre Cívic de 11.00 h a 14.30 h.

-Divendres 12 de febrer de 2021

-Divendres 14 de maig de 2021

-Divendres 13 d’agost de 2021

-Divendres 12 de novembre de 2021