Mesures sanitàries per la influença aviària a Calatunya

Us informem de la Resolució ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.

Recordar que cal comunicar a l’Oficina Comarcal del DARP la tinença d’aus i animals per autoconsum.

Nota informativa

Tríptic cria aus autoconsum