Moció d’adhesió al Manifest “Stop al Macro Parc Eòlic Costa Brava Nord”

El Ple en la sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de 2021 va adoptar l’acord relatiu a la Moció d’adhesió al manifest de la plataforma “Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord”.

Podeu veure/descarregar el certificat de l’acord en el següent enllaç: Manifest_plataforma_Stop_al_macroparc_eolic_de_la_Costa_ Brava_Nord