Edictes al BOPG

Exercici: 2022 Bop: 223-0 Edicte: 10074 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte executiu de les franges de prevenció d'incendis
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10019 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 212-0 Edicte: 9583 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 212-0 Edicte: 9582 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2022 Bop: 212-0 Edicte: 9546 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient 2022/02 de modificació de crèdits
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 8843 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7913 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 171-0 Edicte: 7828 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 7025 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del projecte de reforma de la coberta de la sala polivalent
Exercici: 2022 Bop: 136-0 Edicte: 6305 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació SUP 1 - Camí del Cementiri Carrer Cremany