Edictes al BOPG

Exercici: 2020 Bop: 62-0 Edicte: 2169 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Decret de revocació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1939 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte d'obres a la Plaça de la Rectoria i estesa de xarxes de telecomunicacions al nucli urbà
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1721 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10539 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial Pla Parcial SUP1
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9877 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 236-0 Edicte: 9705 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost 2020
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8822 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 8 del PGOU
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8837 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8605 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8470 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'any 2020