Edictes

Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8822 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 8 del PGOU
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8837 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8605 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8470 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6745 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6615 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'informació pública d'unes memòries valorades
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5310 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte de nomenament de membres de la Junta de Govern Local i de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5309 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte de delegacions a favor de regidors
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5308 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte de delegacions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019