Edictes al BOPG

Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4508 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4357 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3929 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3155 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte de reforma de la coberta de la Sala Polivalent
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3145 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Inici del procediment per a la renovació dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3136 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i la plantilla orgànica per a l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2995 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del Sector SPU 1 Camí del Cementiri-Carrer Cremany
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2992 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització que executa el Sector SPU 1 Camí del Cementiri-Carrer Cremany
Exercici: 2022 Bop: 63-0 Edicte: 2409 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Acord de dissolució i liquidació de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent
Exercici: 2022 Bop: 23-0 Edicte: 557 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana