Edictes al BOPG

Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7358 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5826 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació definitiva del Projecte de millores en els filtres de l'ETAP de Torrent
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5534 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5436 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del Pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4664 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial dels padrons fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4216 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla orgànica per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4045 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Delegació de competències a la Presidència
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3288 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 62-0 Edicte: 2169 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Decret de revocació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1939 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte d'obres a la Plaça de la Rectoria i estesa de xarxes de telecomunicacions al nucli urbà