Edictes

Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 81-0 Edicte: 3108 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'informació pública de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3146 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2814 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla orgànica per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10636 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10448 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10007 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 212-0 Edicte: 9266 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7916 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7904 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici de 2017