Edictes

Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6745 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6615 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'informació pública d'unes memòries valorades
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5310 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte de nomenament de membres de la Junta de Govern Local i de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5309 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte de delegacions a favor de regidors
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5308 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte de delegacions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 81-0 Edicte: 3108 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'informació pública de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3146 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2814 AJUNTAMENT DE REGENCÓS Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla orgànica per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10636 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019