Edictes al BOPG

Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2795 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 del POUM
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2279 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1773 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació conveni d'actualització de la delegació competencial dels serveis d'atenció social primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 928 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Pla parcial SUP 1
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9546 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8873 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Exposició pública del Compte general del pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8338 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8121 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7358 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5826 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació definitiva del Projecte de millores en els filtres de l'ETAP de Torrent