Llicencies usos i obres provisionals

Sol·licitud de llicència d’obres i usos provisionals per instal·lar dues tanques publicitàries