Projecte reparcel·lació SPU 1 Camí del Cementiri Carrer Cremany

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment, en sessió ordinària de 29 de març de 2022, el Projecte reparcel·lació SPU 1 Camí del Cementiri Carrer Cremany. El document s’exposa al públic pel termini d’un mes: